Бойко Борисов връчи на Председателя на МИГ-Айтос Стоян Стоянов споразумение за финансиране от 3 млн. лв.

Лично Министър председателят Бойко Борисов връчи на общинсикя съветник и Председател на Управителния съвет на МИГ-Айтос споразумението за предоставяне на финансова помощ от близо 3 млн. лв по Програмата за развитие на селските райони. Това стана на 2 ноември, на специална церемония в Гранитната зала на Министерския съвет.

Покана за участие в обучения за местни лидери

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19...

Покана за участие в обучения за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1...

Покана за участие в Обществено обсъждане

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1...

Трета среща за консултиране с местната общност на СНЦ МИГ-Айтос

На 22.04.2016 г. в изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19...

Покана за участие в трета среща за консултиране с местната общност

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1...

Трета работна среща на СНЦ МИГ-Айтос

На 08.04.2016 г. на Трета работна среща на СНЦ МИГ-Айтос и екипа по проекта беше представена презентация на подготвения анализ...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съгласно Решение на Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група-Айтос”, гр. Айтос и в изпълнение на изискванията на Чл. 28. (1), изр.първо от Устава на сдружението се свиква Общото събрание на СНЦ при следния Дневен ред:

Покана за участие в Трета работна среща

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1...

Кметовете на селата в проектна еуфория

Кметове и кметски наместници от община Айтос са в проектна еуфория. Пишат проекти за финансиране по ПРСР, във връзка с подготвяната от МИГ-Айтос Стратегия за местно развитие, която може да осигури 3 млн.лв за качествени проектни предложения в публичния, бизнес и НПО сектор.