ПРСР 2014-2020 Архив

☛ Документи по мерки
☛ Обществени обсъждания
☛ Съобщение за прием на проекти по мярка 6.4.1
☛ Обявяване на прием по мярка 7.2
☛ Архив
☛ Регистър на Административни договори по мерки
☛ Архив Графици
☛ Процедура за подбор на проекти МИГ Айтос

 

 

 

 

 

Файлове