Покани

☛ Покана за годишно информационно събитие - празник на Сдружение "МИГ-Айтос"
☛ Покана за свикване на общо събрание на 30.09.2023г.
☛ Покана "Пътят на общността"
☛ График работни срещи и обучения 2022 г.
☛ Покана изложение Ямбол
☛ Покана за свикване на Общо събрание на 27.08.2022г.
☛ Покана за свикване на Общо събрание на 27.07.2022 г
☛ Покана за свикване на общо събрание на 15.04.2022г.
☛ Покана за свикване на общо събрание 26.05.021
☛ Покана за свикване на общо събрание 27.03.2021 г.
☛ Покана за свикване на общо събрание 21.03.2020 г.
☛ Покана за информационна среща по мярка 4.2.1
☛ Покана информационна среща по мярка 6.4.1
☛ Покана за свикване на общо събрание 16.11.2019 г.
☛ Покана информационна среща 23.07.2019 г.
☛ Покана за свикване на общо събрание 31.05.2019 Г.
☛ Покана за свикване на общо събрание 2019 г.
☛ Покана за свикване на общо събрание
☛ Покана за свикване на общо събрание - 01.08.2017 г.
☛ Покана за свикване на общо събрание
☛ ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ