Изложение на продукти от МИГ

 В периода 3 - 4 октомври в гр. Ямбол УО на ПРСР 2014 - 2020 г. съвместно с община Ямбол организира второто за 2022 г. изложение на продукти от МИГ.

 На 3 и 4 октомври за изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в центъра на град Ямбол, като те ще имат възможност да продават своите продукти. Паралелно с  това ще се проведе и форум относно местните продукти и насърчаването на тяхното производство и популрязиране. 

Организиране на излобжените площи, ще бъде въз основа на информация, представена предварително от СНЦ „МИГ – Айтос“.

Желаещите да вземат участие производители следва да заявят участието си на мейла на „МИГ-Айтос“/mig_aytos@abv.bg/ до обяд на 16 септември 2022 г.

Следва да бъде подадена информация за видовете хранителни продукти/напитки, или нехранителни продукти/занаятчийски произведения/услуги, които ще бъдат представени на изложението в град Ямбол и  изискванията към изложбената площ, съгласно следната Таблица.

Участниците ще имат възможност да представят продуктите си чрез безплатна дегустация, както и ще имат възможност да продават по време на изложението.

За повече информация, позвънете на тел. 0882 46 13 04 – Марияна Саваклиева, изп. директор на СНЦ „МИГ-Айтос“.

 

Галерия