Трета работна среща на СНЦ МИГ-Айтос

На 08.04.2016 г. на Трета работна среща на СНЦ МИГ-Айтос и екипа по проекта беше представена презентация на подготвения анализ на фактическата обстановка и на ресурсите в община Айтос. На срещата след дискусия бяха очертани  основните стратегически цели и приоритети на Стратегията за местно развитие.

Галерия