ПРСР 2014-2020

☛ Покана информационна среща 23.07.2019 г.
☛ Документи по мярка 7.2
☛ ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМ ПО МЯРКА 7_2 01.07
☛ Архив
☛ Конкурс за избор на външни оценители
☛ Процедура за подбор на проекти МИГ Айтос

Файлове