Повече идеи и проекти от бизнеса и НПО, иска МИГ- Айтос

Обществено обсъждане на направленията в Стратегията, с която МИГ - Айтос ще кандидатства за одобрение и финансиране по ПРСР се проведе в последния ден на м. февруари т.г. в Заседателната зала на Община Айтос.

Обобщени са част от резултатите от анкетните карти за трите сектора - бизнес, публичен и НПО. Управителният съвет на Сдружението вече има немалко информация за проектите и идеите, които биха могли да бъдат реализирани през Стратегията на МИГ, заяви на форума Стоян Стоянов - член на УС. 

"Времето напредва и от тук нататък ще ни е необходима по- голяма инициативност от страна на местната общност. Вече подготвяме Анализ на територията на заинтересованите страни. От нас зависи да подготвим една пълна и достатъчно ясна Стратегия, която е пътят за финансово подпомагане на трите сектора в следващите 5 години. Попълването на анкетните карти е важен момент в процеса на подготовка. С Вашите отговори, при нас пристига информация, която касае не само изготвянето на стратегията, касае самите вас, самите бенефициенти.",  каза по време на обсъждането Стоян Стоянов.

Идеята е да се подпомогнат балансирано трите сектора, но това няма как да се случи без заявен интерес чрез анкетните карти. Данните са необходими за анализа, който пък дава информация за разпределението на средствата по стратегията. Ако в един от секторите няма попълнени анкетни карти, няма как да бъдат предвидени потенциалните му нужди. На срещата стана ясно още, че привилегирован сектор ще бъде този, който прояви най-голям интерес и заложи най-много реалистични и изпълними идеи.

И за пореден път бе обяснено, че "Стратегията е един бюджет, които трябва да бъде разпреден между трите сектора". Кандидатстването става през внасянето на разработено проектно предложение от бенефициента директно в Местната инициативна група. Няма бюрократични бариери, няма дълги срокове - не е необходимо движение на документацията през разплащателни агенции и министерства.

Стъпката е само една - проектното предложение да бъде внесено в МИГ. Преди това Стратегията ще бъде внесена за одобрение в Министерството на земеделието и храните. Дали ще бъде одобрена и какъв ще е размерът на бюджета ще стане ясно през м. септември т.г. Следващата стъпка е подписване на Договор между Управителния съвет на МИГ- Айтос с Разплащателна агенция и с МЗХ.

Ако договорът е факт, МИГ - Айтос разработва наредба, която указва правилата, условията и реда за кандидатстване през Местната инициативна група за финансиране на проектни предложения.

Според Стоян Стоянов, първите покани за внасяне на проектни предложения ще бъдат обявени не по- късно от януари месец 2017 г.

 

Галерия