Покана за обучение на бенефициенти и местни лидери в гр.Айтос на 19.11.2020г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2020г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица, МИГ – Айтос  Ви кани да вземете участие в еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти“ ,  финансирани от МИГ по ПРСР 2014-2020 г. , което ще се проведе на 19.11.2020 г. от 10:30 ч. в град Айтос, ул. „Васил Левски “ № 2 , етаж 2, Конферентна зала.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НАТИСНЕТЕ ТУК!