ПЪРВА ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА НА МИГ – АЙТОС И ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ПЪРВА ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА НА МИГ – АЙТОС И ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“