На 09 и 10 август 2019 г. МИГ Айтос организира обучение на екипа и членовете на върховния колективен орган на тема : „Ролята на МИГ в процеса на изпълнението на проекти към Стратегията за ВОМР“ на МИГ- Айтос.

 На 09 и 10 август 2019 г. МИГ Айтос  организира обучение  на екипа и членовете на върховния колективен орган на тема : „Ролята на МИГ в процеса на изпълнението на проекти към Стратегията за ВОМР“ на МИГ- Айтос.
Обучението е във връзка с прилагане на Стратегията ВОМР на МИГ Айтос по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Обучението цели повишаване на знанията и развитие на умения на екипа и членове на ОС за отговорностите и задълженията им в процеса на изпълнение на проекти по мерки от стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос.

Място на провеждане: гр.Айтос, ул.“Паркова“ №56, Комплекс „Славеите“, от 10.30 часа.